Waardevermeerderingsregeling verruimd

VEENDAM/LEEK

De voorwaarden van de Waardevermeerderingsregeling zijn veranderd. Ook woningeigenaren die schade vergoed krijgen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, komen in aanmerking voor subsidie. Daarmee kunnen ze per adres maximaal 4.000 euro ontvangen voor het energiezuinig maken van de woning. Dit betekent dat bewoners die schade veroorzaakt door de gasopslag Norg vergoed krijgen, in aanmerking komen voor de Waardevermeerderingsregeling. Verder wordt de regeling aangepast voor oude schademeldingen en krijgen aanvragers de mogelijkheid om de realisatietermijn uit te stellen. De overige voorwaarden van de subsidieregeling blijven gelijk. Aanvragen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland.