Tips voor veilig omgaan met vuurwerk

RODEN

Het afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw is iets waar de liefhebber al lang naar uitkijkt. Maar vuurwerk kan ook zorgen voor overlast. Om deze overlast verder te verminderen is het Vuurwerkbesluit vorig jaar (landelijk) aangepast. Er mag alleen nog vuurwerk worden afgestoken op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Elk jaar gebeuren er weer ongelukken. Jongeren tussen de 10 en 19 jaar zijn de grootste risicogroep. Meestal worden de ongelukken veroorzaakt doordat het vuurwerk niet op de juiste manier wordt afgestoken of niet de juiste hulpmiddelen worden gebruikt. Daarom de volgende tips:
 • Laat kinderen geen vuurwerk afsteken (ook sterretjes zijn gevaarlijk);
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon;
 • Steek maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af en zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (niet op de stoeprand); Sla voor grote vuurwerkpijlen een pvc-buis in de grond;
 • Let op de windrichting en omstanders (mens en dier);
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar;
 • Neem voldoende afstand;
 • Wil je er zeker van zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op.
 • Vuurwerkafval is gevaarlijk. Liefst één op de vijf vuurwerkongelukken gebeurt op Nieuwjaarsdag. Vooral kleine kinderen gaan op zoek naar vuurwerk dat niet is afgegaan en proberen het opnieuw aan te steken.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan;
 • Maak vuurwerk onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over;
 • Ruim vuurwerk, nadat u het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Dit kan in de restafvalcontainer, als het niet meer nagloeit.
 • Ruim ook overig vuurwerkafval op straten, bermen en trottoirs zo snel mogelijk op. Dit afval mag ook in de restafvalcontainer.

Auteur

ggeersing