Beleving winkelgebied moet boost krijgen

HOOGEZAND

De gemeenten Midden Groningen en Veendam hebben beide een subsidie van 100.000 euro gekregen om de beleving in de winkelgebieden te verbeteren.

De twee toegekende subsidies maken onderdeel uit van een programma van de provincie Groningen. Zij nodigen alle ondernemers in de detailhandel, kleinschalige horeca en diensten uit deel te nemen aan het programma dat is gestart om toekomstbestendig ondernemerschap te versterken.

Bijeenkomsten

De detailhandel heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad door de toename van het internetwinkelen, de economische crisis en de bevolkingsdaling in bepaalde gebieden. Niet alle ondernemers hebben zich even makkelijk kunnen aanpassen. Om te verkennen wat de mogelijkheden en behoeften zijn om het ondernemerschap te versterken, start het programma met een bijeenkomst per regio. Individuele (retail)ondernemers en ondernemersverenigingen die in gesprek willen gaan over eigentijds ondernemen zijn van harte welkom.

Thema's die verkend kunnen worden, zijn onder andere digitalisering en sociale media, financieel inzicht, samenwerking en toekomstperspectief. Met de opbrengst van de bijeenkomsten zal MKB Noord het uitvoeringsprogramma verder uitwerken en uitvoeren, samen met de ondernemers.

De bijeenkomsten zijn gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden MKB Noord. Informatie en aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan bij MKB Noord of via www.retail.mkbgroningen.nl.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

• 21 januari in Winsum

• 28 januari in Zuidbroek

• 30 januari in Appingedam

• 4 februari in Winschoten

• 5 februari in Tolbert

• 11 februari in Vlagtwedde

• 12 februari in Oude Pekela

De gemeenten Midden-Groningen en Veendam maken als eerste gebruik van de subsidie om (regionale) retailvisies te ontwikkelen en uit te voeren. Midden-Groningen gaat de subsidie inzetten om samen met ondernemers een retailvisie op te stellen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Gemeenten en ondernemersverenigingen kunnen tot en met 31 december 2019 gebruik maken van de provinciale retailsubsidie. Informatie hierover staat op www.provinciegroningen.nl/

subsidies/wonen-en-welzijn/

retailagenda-provincie-

groningen/.