Groningse jongerenorganisaties maken stemgids gericht op jongeren voor Statenverkiezingen

Regio - Voor de aankomende Statenverkiezingen van 20 maart hebben verschillende Groningse jongerenorganisaties een stemgids gericht op jongeren gemaakt. Dit moet de verkiezingen inzichtelijker maken en ervoor zorgen dat meer jongeren gaan stemmen.

Matt Veerkamp, voorzitter van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt geeft aan waarom juist jongeren moeten gaan stemmen. "De Statenverkiezingen gaan over zaken als duurzaamheid, bereikbaarheid en werkgelegenheid: grote kwesties die de toekomst van jongeren in Groningen bepalen."

De opkomst onder jongeren bij verkiezingen blijft helaas meestal sterk achter bij het landelijk gemiddelde; bij de Statenverkiezingen is dit niet anders. De stemgids heeft als doel de verkiezingen voor jongeren zo laagdrempelig mogelijk te maken. De gids laat zien wat de Provinciale Staten doen, wat de grote thema’s zijn deze verkiezingen en waarom het voor jongeren belangrijk is om te gaan stemmen. Van de deelnemende partijen is er een kort overzicht van waar de partij voor staat en wat ze voor jongeren wil betekenen.

De stemgids is een initiatief van diverse Groningse jongerenorganisaties, waaronder het Groninger Politiek Jongeren Kontakt en de Jongerenadviesraad van de Provincie Groningen. Het doel is om de politieke betrokkenheid en interesse van jongeren te vergroten, en ze een duwtje in de rug naar het stemlokaal te geven. "Het gaat immers ook om hun toekomst," aldus Veerkamp.