Plan van aanpak versterkingsopgave ligt er

SLOCHTEREN - „We moeten beginnen nu”, zo stelt wethouder Anja Woortman. Ondanks de grote onduidelijkheid over veel zaken omtrent de versterkingsopgave in het bevingsgebied, ligt er een plan van aanpak.

Overschild, Tjuchem en Steendam. In deze drie dorpen wordt - hopelijk eind dit jaar - begonnen met de versterking. Voor eerstgenoemd dorp lag er al een aanpak en Tjuchem en Steendam worden net als Overschild gebiedsgericht aangepakt. Dus als heel dorp in beeld. Voor overige dorpen in de gemeente wordt er objectgericht gekeken.

Er worden echter nog wel knelpunten voorzien. En flinke ook. Nadat woningen zijn geïnspecteerd moet daar een advies uit komen. En in dat laatste is er simpelweg een capaciteitsgebrek. „Hierover zijn we in gesprek met de minister”, aldus Woortman. „11 maart zitten we opnieuw om tafel en dan hopen we dat de minister met een oplossing voor dit probleem komt.”

Maar ondanks deze onduidelijkheid wil Woortman van start. „Mensen hebben een perspectief nodig. Dit plan van aanpak geeft onze ambitie weer, zo willen we het doen.” Op 28 maart wordt het plan in de gemeenteraad besproken.