Wethouder door het stof

Er zijn wel eens gezelliger vergaderingen geweest in de gemeenteraad van Veendam.

VEENDAM Maandagavond lag wethouder Henk-Jan Schmaal flink onder vuur tijdens het spoeddebat in de raadzaal.

Aanleiding van het ingelaste spoeddebat was de constatering dat de pers eerder op de hoogte was van een tekort op het Sport- en Leerpark Veendam dan de raad.

Het spoeddebat was op verzoek van de raadsleden van de fracties van de SP, Veuruutkiek, CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Zij moesten in de media over het tekort van het Sport- en leerpark vernemen, en van het exorbitant hoog investeringskrediet van bijna 9 miljoen bovenop de 14 miljoen.

Wethouder Henk-Jan Schmaal van het college zei te begrijpen dat het heel ongemakkelijk is om vanuit de pers de informatie te horen, terwijl de raadslid in kwestie niet weet waar het over gaat. ,,Ik snap dat dit een heel vervelend gevoel geeft. Vanuit het college onze excuses”, zei hij.

De raadsleden van de fracties deelden de teleurstelling, het ongenoegen en de verbazing. Ook de vraag wat het college gaat doen om herhaling te voorkomen kwam telkens terug.

In een uitgebreid verhaal schetste de wethouder de ontwikkelingen. ,,Op 31 januari hebben we de laatste stuurgroep gehad, toen pas waren wij het eens over het aantal vierkante meters. En pas op 22 januari kregen we de laatste cijfers van de doorberekeningen van het SLP-park. Pas toen hadden wij scherp wat de echte financiële impact was.”

,,Daar hebben wij een collegevoorstel van gemaakt, alles erop gebaseerd dat wij 12 februari het zouden bespreken in het college. In de collegevergadering van 12 februari is nog een aanvulling gevraagd die er een week later op 19 februari erin zou moeten zitten ” .

Dat is niet gebeurd. Schmaal heeft vervolgens de afdeling communicatie gevraagd om het op papier te zetten. Het betreffende stuk was om half vijf naar de griffie gestuurd met de bedoeling het door te zenden naar de raad. Een paar minuten over vijf was het gewraakte persbericht verstuurd. Het was er solitair uitgegaan.

Normaal vindt er overleg plaats tussen communicatie en de griffie wanneer er een persbericht uit gaat. In dit geval was dat niet gebeurd. De medewerkster die dit normaal doet was met vakantie en haar vervanger dacht dat er een persbericht moest worden geschreven. Maar de opzet was juist om de raad eerder te informeren.

Door Henk Drenth