Vijfde druk bestseller Gais

FRYSLAN - Vanaf deze week is de vijfde druk van Gais te koop, het boeiende levensverhaal van Gais Meinsma-Greydanus uit Jorwert.

Een energieke vrouw vol veerkracht, Friese nuchterheid en spirituele wijsheid die het leven als een cadeau ervaart, hoewel datzelfde leven voor haar niet gemakkelijk is geweest. Het boek vertelt over haar jonge jaren, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Over de ambivalente relatie met haar vader en over de oorlog die vader naar werkkampen stuurde en haar vriendinnetje naar de gaskamer. Het vertelt over haar fietstochten met wapens en munitie, en over haar zwangerschap tijdens het laatste oorlogsjaar. Het ongehuwde moederschap, haar huwelijk met schilder Hendrik Meinsma, betaalde arbeid buitenshuis in een tijd dat dit voor gehuwde vrouwen nog niet gebruikelijk was én haar grote rol bij de organisatie van het Iepenloftspul, het jaarlijks terugkerend Openluchtspel van Jorwert, komen uitgebreid aan de orde. 'Gais' vertelt over de naoorlogse herrijzenis van een plattelandsgemeenschap en toenemende welvaart, maar ook over grote eenzaamheid en intens persoonlijk verdriet. Gais, Dick Witte, Uitgeverij Noordboek, € 15,50.