Herindelingsontwerp ligt vanaf 30 december ter inzage

Menterwolde - De drie gemeenteraden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben het herindelingsontwerp HSSM vastgesteld. Met dit stuk verklaren de gemeenten in beginsel één nieuwe gemeente te willen vormen.

Het herindelingsontwerp wordt eind december acht weken ter inzage gelegd. Inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen dan zienswijzen indienen op het voornemen tot het samenvoegen van de gemeenten. In het herindelingsontwerp staan onder meer de uitgangspunten van de samenvoeging, de grenzen van de nieuwe gemeente en de beoogde fusiedatum (1 januari 2018). Verder wordt in gegaan op het waarom van de fusie. Door de herindeling ontstaat een gemeente die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd. Terinzagelegging en zienswijzen indienen Het herindelingsontwerp HSSM ligt ter inzage van woensdag 30 december 2015 tot en met woensdag 24 februari 2016. Het stuk is dan in te zien bij de recepties van de gemeentehuizen en vanaf 30 december digitaal te bekijken op www.hssmnet.nl. Iedereen die dat wil, kan een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Vervolg De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en waar mogelijk in de plannen verwerkt. In de loop van april 2016 ontstaat zo het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. Ook de hoofdlijnen van ‘Het Kompas’ (het traject waarbij de ideeën van inwoners, organisaties, instellingen, medewerkers en bestuurders over de herindeling zijn verzameld) én de naam van de nieuwe gemeente worden hierin opgenomen. Dit advies wordt vervolgens door de colleges van B&W en de raden besproken en na goedkeuring door de raden doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie. Zij sturen het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.