Kerstnachtdienst in dorpskerk Meeden

Meeden -  Zoals gebruikelijk zal er ook dit jaar weer op 24 december de traditionele Kerstnachtdienst worden gehouden in de Oude Dorpskerk van Meeden.

In deze Kerstnachtdienst zal, na 7 jaren afwezigheid, het gerestaureerde Hinszorgel uit 1751 in volle glorie te zien en te horen zijn. De Werkgroep Erediensten is dan ook verheugd dat er na vele jaren restaureren een einde gekomen is aan alle werkzaamheden die nodig waren om het orgel te laten klinken zoals het in die tijd moet hebben geklonken.