Qbuzz blijft rijden in de provincie

Veendam - /SAPPEMEER - Qbuzz blijft tot eind 2019 het busvervoer verzorgen in Groningen. Arriva, Connexxion en Veolia hebben geprobeerd hier een stokje voor te steken, maar hun beroep strandde bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB).

Het OV-Bureau is blij met de uitspraak. Op 11 december 2014 besloot het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen de busconcessie Groningen Drenthe met twee jaar te verlengen tot 8 december 2019 (ingang nieuwe dienstregeling). De verlenging biedt kansen om een stabiele uitvoeringsbasis van het busvervoer te kunnen hebben in tijden van grote infraprojecten in het gebied. Ook geeft een verlenging van de concessie mogelijkheden om op korte termijn samen met Qbuzz forse stappen te zetten richting van verdere kwaliteitsgroei en verduurzaming van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Zo worden 50 huidige euro-5 bussen vervangen door zuiniger en schonere euro-6 bussen, worden twee volledig elektrische bussen in de stad Groningen ingezet en levert Qbuzz een bijdrage aan de invoering van waterstofbussen. De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor het geval de rechter het verlengingsbesluit had vernietigd. Het Programma van Eisen (PvE) dat hiervoor al is opgesteld en getoetst bij colleges, Raad en Staten en consumentenplatforms blijft beschikbaar als onderlegger voor de volgende aanbesteding die op 8 december 2019 ingaat.