Thema Alzheimer Café: Belangrijke beslissingen voor later

VEENDAM - In de Breehorn in Veendam wordt 20 februari het Alzheimer Café gehouden. Te gast die avond zijn Karin Bron en Lida Pol, coördinatoren van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen ( VPTZ).

Gesprekleider van de avond is: Janette Dijk. De Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Dat doen wij thuis in de vertrouwde omgeving maar ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen.

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. Als het te zwaar wordt, of beter nog: vóór het te zwaar wordt, kunnen de goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden.

Of nu uw partner, vader, moeder, opa, oma, buurman, kennis of goede vriend alzheimer heeft, iedereen is 20 februari vanaf 19.00 welkom in woonservicecentrum de Breehorn aan het Boven Westerdiep 86H in Veendam.

Het programma start om 19.30 . Toegang en de koffie zijn gratis.