Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie

VEENDAM - , GRONINGEN - De Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie, die op 20 april plaatsvindt in het Groninger Archief, is met zijn uiterst gevarieerde programma hét evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in de archeologie van Noord-Nederland.

Er zijn lezingen over de stand van zaken op tal van onderzoeksterreinen, workshops, tentoonstellingen en u kunt uw bodemvondsten laten beoordelen.

Lezingen Dag van de Archeologie

Janneke Hielkema vertelt over de resten van mammoeten, wolharige neushoorns en andere beesten die bij Orvelte zijn gevonden. Daan Raemaekers gaat in op het ongepubliceerde hunebeddenonderzoek van Van Giffen. De herkomst van halfedelstenen in vroegmiddeleeuwse sieraden wordt behandeld door Nelleke IJssennagger. Mensen van de stichting Verdronken Geschiedenis tonen de resultaten van hun onderzoek naar de nog lang bewoonde Punt van Reide, waar ook een schans lag. En verder komen Jan Venema, Ivar Schute en Sebastiaan Vos vertellen over respectievelijk onderwaterarcheologie, de restanten van Duitse kampen en de prachtige veldnamencollectie van onderzoeker Wieringa.

Randprogramma Dag van de Archeologie

Naast de lezingen is er een uitgebreid randprogramma. U kunt een kleine tentoonstelling bezoekenmet o.a. het koperdepot van de Hallumer ketellapper, zout-aardewerk uit Drenthe, voorwerpen die zijn aangetroffen in de bouwput van het Groninger Forum, Romeins brons uit wierden, en vroegmiddeleeuwse houtjes met runenschrift (de oudste inheemse teksten uit ons land).

Workshops op de Dag van de Archeologie

Uw bodemvondsten kunt u laten determineren door een panel van deskundigen. Ook kunt u (na aanmelding) deelnemen aan workshops keramiek-herkenning, archeologisch tekenen, of archeobotanie bij Monument en Materiaal. Bovendien zijn er rondleidingen door de depots van de Groninger Archieven, waar een aantal bijzondere stukken voor u is klaargelegd (eveneens na aanmelding).

Boeken en films op de Dag van de Archeologie

En dan is er nog een doorlopende voorstelling van vijf archeologische films en een informatie- en boekenmarkt waar tientallen in archeologie gespecialiseerde musea, verenigingen, uitgeverijen en antiquariaten acte de présence zullen geven. De dag zal worden afgesloten met een lezing over de amateurarcheologie door de provinciaal archeoloog van Groningen, prof. Henny Groenendijk.

Meer informatie

De Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie is op 20 april, van 11.00-16.00 uur in de Groninger Archieven, Cascadeplein 1, Groningen. Voor het exacte programma zie:  www.groningerarchieven.nl