Langebosschemeer in Wildervank voorlopig niet verdiept

WILDERVANK - Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, wil het college van de gemeente Veendam het Langebosschemeer uitbreiden in Wildervank en uitdiepen.

Geen zand voor N33

Het zand dat daarmee vrijkomt, zou ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de verdubbeling van de N33. Vanochtend heeft de zandleverancier van het consortium het college definitief laten weten dat zij geen zand zullen betrekken vanuit het Langebosschemeer. Dit betekent dat er een alternatief plan komt en dat de aangevraagde ontgrondingvergunning wordt ingetrokken.

Alternatief

De noodzaak om 700.000 m3 zand te leveren is komen te vervallen door de uitspraak van het consortium. Wethouder Schmaal: “Dit lag inmiddels in de lijn der verwachting en is ook uitgesproken richting de raadsleden tijdens de commissievergadering”. Het college beraadt zich nu op een alternatief voor een kleinere verdieping, met behoud van het eiland, in combinatie met de eerste fase van de uitbreiding van het Langebosschemeer.

Bewoners bij plan betrekken

Wethouder Schmaal: “We zullen de bewoners hierover actief informeren en waar het kan bij de planvorming betrekken. Het einddoel is om op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze de oppervlaktewaterkwaliteit in het Langebosschemeer te verbeteren”.