'Nieuw OK-complex is een uithangbord voor het Refaja ziekenhuis'

Veendam - Binnen de muren van Treant Zorggroep met onder meer de ziekenhuizen Refaja in Stadskanaal, Bethesda in Hoogeveen en Scheper in Emmen - wordt volop gemetseld, getimmerd en geboord.

Tjerk Ykema

Het totale huisvestingsprogramma omvat maar liefst tachtig kleine en grote bouwprojecten. "Er kan niets meer bij", benadrukt Harrie Wijermars, hoofd Huisvesting en Bouw. "Qua capaciteit zitten we aan ons absolute maximum." De onstuitbare bouwdrift van Treant heeft een goede reden. "Tot 2014 was er veel onduidelijkheid over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Zuidoost-Drenthe", schetst Wijermars. "Door die onzekerheid verdwenen nieuwbouw- en renovatieplannen lange tijd in de ijskast." Na de fusie met Refaja en de keuze voor het 'drie locatie model' trok de mist snel op. De raad van bestuur besloot tot een zogeheten vastgoedscan, die één essentiële vraag moest beantwoorden: welk bedrag is minimaal nodig om alle ziekenhuislocaties van Treant functioneel en technisch op orde te krijgen? De uitkomst: een slordige 28 miljoen euro. Onmisbaar De term achterstallig onderhoud wil Wijermars niet gebruiken, maar de noodzaak om de drie ziekenhuislocaties aan te passen aan de huidige eisen, was én is groot. Een belangrijk deel van het budget wordt besteed aan de infrastructuur. "Denk aan cv- en brandmeldinstallaties, luchtbehandeling, noodstroom en liften", somt hij op. "Deze faciliteiten zijn vaak niet zichtbaar, maar ze zijn onmisbaar voor een gezonde en veilige bedrijfsvoering." Daarnaast wordt flink geïnvesteerd in de nieuwbouw en renovatie van afdelingen. Zo is de Dialyse in Emmen compleet verbouwd én uitgebreid. De Emmense spoedeisende hulp en huisartsenpost gaan vanaf januari 2016 op de schop. In Stadskanaal zijn de voorbereidingen van de bouw van een nieuw OK-complex in volle gang. "Na vijftien jaar praten en wachten kunnen we eindelijk van start." Bethesda deelt eveneens mee in het bouwbudget. Onlangs is de elektrische installatie vervangen en binnenkort worden de koelinstallaties aangepast. Verder wordt het Hoogeveense OK-complex gemoderniseerd en hetzelfde geldt voor enkele poliklinieken. Daarbij springt de realisatie van de mammapoli (begin 2016) het meest in het oog. Projectleiders Om de tachtig bouwprojecten in goede banen te leiden, hanteert Wijermars een strakke planning. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de 'bouwregisseur' ondersteund door twaalf projectleiders. Hun takenpakket is zeer gevarieerd. "Als wij een bouwproject krijgen toebedeeld, stellen we eerst een plan van aanpak op. Daarin staan alle bouwkundige, technische, financiële en planmatige zaken vermeld", vertelt projectleider Kor Weender. Verder voeren ze nauw overleg met de opdrachtgever, de klant en de aannemer. "Als projectleider ben je van alle markten thuis en de spin in het web." De projectleiders komen elke drie weken bijeen om hun projecten af te stemmen. "Op die manier proberen we hiaten en dubbel werk te voorkomen", licht Weender toe. Dit overleg bevordert eveneens de kennisoverdracht. "Als oude rotten helpen wij de nieuwkomers, terwijl zij ons informeren over de nieuwste inzichten in ons vak. Echte wisselwerking dus." Ondanks de overvolle agenda blijft Weender opvallend rustig. "Slapeloze nachten? Nee hoor, ik lig nooit wakker van m'n werk." Dat is volgens hem mede te danken aan de goede harmonie en dito afstemming binnen zijn team. "Ik voel mij altijd gesteund door mijn collega's. Dat schept rust." Overlast Harrie Wijermars en de projectleiders doen er alles aan om de bouwoverlast tot een minimum te beperken. Zo doet Treant vooral zaken met aannemers die affiniteit met de zorg hebben. "Ongemanierde bouwvakkers zijn bij ons aan het verkeerde adres. Daar hebben we met de uitvoerende partijen duidelijke afspraken over gemaakt." Toch is enige overlast nooit helemaal te voorkomen, erkent hij. "Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft de winkel immers gewoon open." Kunnen de desbetreffende afdelingen niet tijdelijk elders worden ondergebracht? "Daarvoor ontbreekt de ruimte en het is zonde van het geld", reageert het hoofd Huisvesting en Bouw. Hij zet liever in op goede communicatie. "Door medewerkers en patiënten duidelijk te informeren over de bouwactiviteiten ontstaat meer begrip." OK-complex Refaja Verreweg het grootste en duurste bouwproject betreft de realisatie van een nieuw OK-complex op locatie Refaja. "De huidige operatiekamers voldoen nog wel aan de wettelijke eisen, maar ze zijn sterk verouderd", vertelt Stephan van der Hagen, chirurg en lid van de stuurgroep Bouw. "Het wordt steeds lastiger om de apk te vernieuwen." Het nieuwe OK-complex, dat naast het huidige ziekenhuis gaat verrijzen, biedt talloze voordelen. "De nieuwe OK's zijn ruimer en worden voorzien van optimale luchtbehandeling. Verder wordt het complex uitgerust met zogeheten endosuites, die superieure (kijk)operatiebeelden genereren." Gecombineerd met de aparte opdekruimtes gaat de logistiek rond operaties én het werkplezier zeker toenemen, verwacht Van der Hagen. Ook het imago van ziekenhuislocatie Refaja wordt flink opgepoetst. "Het nieuwe OK-complex is een mooi uithangbord en heeft een aanzuigende werking in de regio." Als de planning klopt, worden de nieuwe OK's in augustus 2016 in gebruik genomen. Van der Hagen benadrukt dat de voorbereidingen probleemloos verlopen. "Binnen de stuurgroep staan de neuzen dezelfde kant op, de eensgezindheid is groot. Dat maak ik ook wel eens anders mee." Hij ziet de deadline dan ook met vertrouwen tegemoet. "We gaan als een speer."