Senioren Vereniging Oostermoer | Nieuwe vereniging voor senioren

Veendam - Alle bestuurders van de ANBO afdelingen Gieterveen/Nieuwediep, Gasselte/Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond hebben hun ANBO lidmaatschap per 31 december opgezegd.

Zij kunnen zich niet meer verenigen met de nieuwe koers die de ouderenbond is ingeslagen. Inmiddels is een nieuwe vereniging opgericht: Senioren Vereniging Oostermoer (SVO). Op dinsdag 8 december wordt om 13.30 uur een bijeenkomst gehouden in het dorpshuis in Gieterveen. Alle ouderen in de regio zijn van harte welkom om langs te komen. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer het bestuur van de SVO gekozen. Kijk voor meer informatie op www.seniorenverenigingoostermoer.nl