Inspraakavonden nieuw afvalbeleid

MIDDEN GRONINGEN - De gemeente Midden - Groningen houdt drie inspraakavonden over het nieuwe afvalbeleid.

Voor en na de zomer zijn er twee afvalenquêtes uitgestuurd en hebben inwoners tijdens informatieavonden en in persoonlijk contact wensen en ideeën voor (verbetering van) de afvalinzameling en –scheiding aan kunnen geven. Deze wensen vormen mede de basis van het Afvalbeleidsplan ‘Van afval naar grondstof 2019-2030’.

„Daarnaast hebben we ook gekeken hoe we de dienstverlening tegen een redelijke prijs kunnen organiseren en of het bijdraagt aan de duurzaamheidsambities: een vermindering van het restafval.” De raadscommissie heeft het beleidsplan vrijgegeven voor de formele inspraak. Tot en met 30 januari 2019 kan men gebruik maken van het inspraakrecht en uw mening geven op dit concept beleidsplan. De gemeente verzamelt alle ingebrachte inspraakreacties en stuurt die door naar de gemeenteraad. Die neemt op basis van alle inzichten een officieel besluit over het nieuwe beleid.

U kunt uw zienswijze schriftelijk versturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Ook kan dit per per email, die u stuurt aan andersmetafval@midden-groningen.nl.

Een mondelinge zienswijze. Deze kunt u inbrengen tijdens één van de inspraakbijeenkomsten op 8, 9 of 14 januari 2019. Een notulist zorgt voor de officiële verslaglegging.

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 21.00 uur. Dinsdag 8 januari in De Menterne in Muntendam. Woensdag 9 januari in MFC Ruitenvelder in Froombosch en op maandag 14 januari in de Reensche Compagnie in Hoogezand.