Hoe steek ik veilig vuurwerk af

REGIO - Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het (meestal zware) vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is.

Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. De politie wil de online handel in illegaal vuurwerk terugdringen. Zodra de politie online handel in verboden vuurwerk tegenkomt, worden kopers en verkopers achterhaald en gaat de site op zwart. Een andere maatregel is het online frustreren van de handel in illegaal vuurwerk. In samenwerking met partners als Instagram en Facebook zijn daardoor al meerdere websites en forums uit de lucht gehaald.

Welk vuurwerk is veilig?

Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:

•een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

•dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt kopen. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december.

•de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’.

•een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het soort vuurwerk.

•de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar).

•het toegekende artikelnummer en productiejaar.

•CE-markering op nieuw vuurwerk.

Veilig vuurwerk afsteken

Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld niet teveel hebt gedronken. Enkele andere tips:

•Lees altijd de gebruiksaanwijzing.

•Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.

•Sinds dit jaar mogen alleen vuurwerkpijlen worden verkocht.

•Vuurwerkpijlen mag u alleen afsteken in een (goedgekeurde) lanceerstandaard.

•Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. De kans is groot dat dit te snel ontbrandt.

•Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.

•Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.

•Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per ongeluk vuurwerk terechtkomen.

Bezit vuurwerk

Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december. U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná de verkoopdagen. Shows met professioneel vuurwerk mogen het hele jaar door worden gehouden. Dit geldt alleen voor deskundigen met een speciale training en een vergunning.

Hoeveel vuurwerk

U mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in uw bezit hebben. Uiteraard alleen legaal verkrijgbaar vuurwerk. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Voor meer informatie zie www.politie.nl.