Verdere daling WW in Groningen

RERGIO - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november verder af. Vooral in zorg & welzijn, onderwijs en vervoer daalde de WW. In landbouw, uitzendbureaus en horeca nam de WW juist toe als gevolg van het beëindigen van seizoenswerk.

Minder WW-uitkeringen in november

Eind november telde Groningen 8.952 WW-uitkeringen. Dat is 2,9% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 176 uitkeringen (-1,9%). In vrijwel alle sectoren was sprake van een daling van de WW, maar vooral in zorg & welzijn, onderwijs vervoer & opslag. In landbouw, uitzendbureaus en horeca was juist sprake van een toename van de WW. Dit is vooral het gevolg van het beëindigen van tijdelijke seizoensgerelateerde werkzaamheden in deze sectoren. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Wisselend beeld in Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind november uit op 266.585. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. In oktober waren dat er 269.003. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 0,9% (-2.418). De provincies laten een wisseldend beeld zien. In de meeste provincies daalt het aantal WW-uitkeringen. Alleen in Friesland, Noord-Holland en Zeeland is sprake van een toename. Op jaarbasis neemt in heel Nederland de WW sterk af (-21%).

Regionale verschillen

Ook de ontwikkeling van de WW in november in de noordelijke provincies geeft een wisselend beeld, met een daling van de WW in Groningen en Drenthe en een toename van de WW in Friesland. Op jaarbasis is overal in Noord-Nederland sprake van een forse daling van de WW.

•UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 10.582 WW-uitkeringen; 0,4% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind november 23,3% lager dan vorig jaar.

•Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in november af met 0,9% naar 8.253. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 26%.