Overhoekjes Daleweg ondergaan metamorfose

Muntendam - De overhoekjes op de Daleweg in Muntendam, de Rimbe en de Bouwte, gaan er in de toekomst heel anders uitzien. Ze worden anders ingericht in de hoop en verwachting dat ze dan nog aantrekkelijker worden voor akkervogels, vlinders, insecten en bloemen.

En zoals dat gaat met verandering van de natuur, moet er eerst vrij rigoureus ingegrepen worden om alles later beter te laten gaan groeien en bloeien. Dat is vaak wel even schrikken. In de tweede week van januari gaat een machine het struweel grondig aanpakken. Dat wil niet zeggen dat het helemaal opgeruimd wordt, maar de wildgroei moet er wel uit. De bosjes zijn toe aan een verjonging en vernieuwing: het moet in eerste instantie wat opener worden en met meer en andere soorten opnieuw ingeplant. Dat ziet er in het begin kaal en akelig uit, maar na een half jaar is het resultaat al te zien. Waarom doet werkgroep boerenbuitengebied dat? Zoals u eerder heeft kunnen lezen wil de werkgroep Boerenbuitengebied de biodiversiteit in het omliggende akkerlandschap vergroten. Dit betekent dat we proberen de natuur rond en langs de akkers gevarieerder te maken. Ze doen dat onder meer door het aanleggen van akkerranden, akkernatuurvriendelijke bermen en hier en daar bosjes aan te planten. Ze doen dat zo dat de natuur optimaal profiteert en de akkerbouwers er minimaal last van hebben. De herinrichting van de overhoekjes is een nieuwe stap in dit agrarisch natuurbeheer. Werkgroep boerenbuitengebied hoopt dat daardoor nog meer akkervogels de weg naar Muntendam weten te vinden, en misschien komt uiteindelijk zelfs de grauwe klauwier in de verleiding hier te gaan nestelen en te broeden. Grauwe klauwier De grauwe klauwier houdt van grote insecten, (maar ook van muizen) die hij op het prikkeldraad spietst of op doornige struiken. Daarom zullen regelmatig Lakenvelders binnen de met prikkeldraad afgerasterde gebiedjes grazen. Zo vangen ze twee vliegen in een klap: de koeien produceren stront, die insecten aantrekt en de klauwier kan die insecten op het draad prikken. Bosjes zorgen voor broedgelegenheid en dekking. Solitaire struiken in de gebiedjes, maar ook langs de weg, zijn belangrijke uitkijkposten voor de jagende klauwier. Het akkerlandschap wordt daardoor een prettige plaats voor vogels, vlinders, insecten en bloemen en een lust voor het oog van de mens. Vervolg en hulp Nadat de machine het veld geschoond heeft, gaat de werkgroep aan de slag met de afrastering en aanplant van jong struweel. We verwachten dat in het voorjaar de grootste klus geklaard is en de koeien erin kunnen. Heeft u zin om mee te helpen? De werkgroep gaat op 20 en 23 januari rasters plaatsen en op 17 en 27 februari plantvakken aanleggen. Alle dagen tussen 10.00 en 16.00 uur. U kunt zich voor een dagdeel of een hele dag aanmelden. Koffie en soep staan klaar. Aanmelden kan via vrijwilligers@boerenbuitengebied.nl. Meer informatie over de werkgroep en over de grauwe klauwier vindt u op www.boerenbuitengebied.nl