Overhoekjes Daleweg Muntendam krijgen vorm

Muntendam -  160 palen, 2 kilometer prikkeldraad, 20 spanners en 2 doosjes krammen zijn in de afgelopen week door 15 vrijwilligers in 100 uren verwerkt tot afrastering van de overhoekjes de Rimbe en de Bouwte aan de Daleweg in Muntendam.

Het was prachtig weer met op de eerste werkdag sneeuw en vorst en zon en 3 dagen later leek het wel lente met 7 graden, een blauwe lucht en hier en daar nog spekgladde stukken. Ook zijn er aardig wat sleedoorns omgezaagd, maar de machine die ruimte moet maken in de bosjes gaat komende week aan de slag, er lag te veel sneeuw om goed te kunnen werken. De werkgroep Boerenbuitengebied is dik tevreden met dit resultaat en onder de indruk van de inzet van de vrijwilligers. Minder blij is de groep met de berg zwerfvuil die uit de bosjes, sloten en berm gehaald werden. Het is jammer dat deze plek zo vaak als dumpplaats voor stoelen, kooktoestellen en plastic gebruikt wordt.   De herinrichting van de overhoekjes is naast de akkerranden en natuurvriendelijke bermen in dit gebied een nieuwe stap in agrarisch natuurbeheer. De werkgroep Boerenbuitengebied hoopt en verwacht dat ze dan nog aantrekkelijker worden voor akkervogels, vlinders, insecten en bloemen. We denken dat daardoor nog meer akkervogels de weg naar Muntendam weten te vinden, en misschien komt uiteindelijk zelfs de grauwe klauwier in de verleiding hier te gaan nestelen en te broeden. De grauwe klauwier houdt van grote insecten, (maar ook van muizen) die hij op het prikkeldraad spietst of op doornige struiken. Binnen de afrastering zullen ook regelmatig Lakenvelders grazen. Het kunnen paradijsjes worden voor mens en dier. De volgende stap is het aanplanten van struweel en bosjes binnen de gebiedjes en in de bermen als verbinding tussen de hoekjes. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de akkerbouwers. We gaan daarmee aan de slag op 17 en 27 februari. Voor meer informatie over de plannen en de werkdagen: www.boerenbuitengebied.nl.