Asbest in Van der Noortbad

Muntendam - Er is asbest gevonden in het het D.G. van den Noortbad in Muntendam. Het gevaarlijke materiaal werd gevonden in de buitenruimtes van het zwembad, waar zich de chemicaliënopslag en de gasmeter bevinden. Ook in de technische ruimte van het bad is asbest gevonden.

Een gespecialiseerd bedrijf verwijdert het beschadigde materiaal binnenkort. In de publieks- en personeelsruimtes van het zwembad is geen asbest aangetroffen. Het zwembad is deze week onderzocht op de aanwezigheid van de kankerverwekkende stof omdat de gemeente Menterwolde het bad wil verzelfstandigen. Vanwege de leeftijd van het complex werd gekeken of asbest in het gebouw is verwerkt. Omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld van de asbestvondst.