Scholen Noordbroek en Zuidbroek veilig

Muntendam -   In de afgelopen periode zijn de basisscholen in Noordbroek en Zuidbroek grondig geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid. Tijdens de inspecties is ook de bouwkundige staat bekeken. Er zijn daarbij geen acuut onveilige situaties geconstateerd: alle schoolgebouwen zijn veilig.

Het onderzoek is uitgevoerd bij de volgende basisscholen: OBS Inspecteur Amerikaschool in Noordbroek, OBS De Tandem in Zuidbroek en CBS De Wegwijzer in Zuidbroek. De schoolgebouwen zijn getoetst aan de huidige bouwkundige richtlijnen. De worden binnenkort gewijzigd, omdat aardbevingsbestendigheid niet is opgenomen in de huidige richtlijnen. De komende vijf jaar worden de schoolgebouwen aardbevingsbestendig gemaakt volgens de nieuwste richtlijnen. Daardoor kunnen de uiteindelijke maatregelen afwijken van het per school opgestelde maatregelenplan. In Menterwolde vallen alleen de dorpen Noordbroek en Zuidbroek binnen de contouren, waarbinnen de inspecties nodig waren.