Weinig uitval op Winkler Prins

Veendam - Weinig leerlingen op het Winkler Prins verlaten vroegtijdig de school. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen publiceerde.,,Alle deelscholen zitten op of onder hun prestatienorm. Vooral de onderbouw VO en de bovenbouw van het vmbo zitten daar ver onder, wat natuurlijk fantastisch is,” aldus Aaldrik Pot, ondersteuningscoördinator van Winkler Prins. “We doen er als school alles aan om te zorgen dat elke leerling op die plek terechtkomt waar hij de grootste kans op succes heeft. Onze school heeft een sterke ondersteuningsstructuur. Vooral de trajectgroep in de tussenvoorziening TimeOut draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.”