Dorpsraden op ramkoers

Meeden - De uitkomst was klip en klaar van de vergadering op 22 februari: de dorpsraden van de omliggende dorpen en Stichting Oldambt Windmolenvrij zijn teleurgesteld over de gang van zaken rond de aanleg van het windmolenpark rond de N33.

Het wantrouwen groeit na de gespreksronde met de door Minister Kamp aangestelde gebiedscoördinator Emme Groot. Het onlangs gepresenteerde rapport ‘Windpark N33: Verkenning naar participatie, communicatie en compensatie’ van de gebiedscoördinator bevestigt en versterkt dit beeld. 'Er is geen sprake van draagvlak. Niet voor realisatie van het windpark, niet om verder te praten over compensatie en participatie', aldus de dorpsraden in een verklaring, waaronder ook Dorpenbeheerteam De Ommelandercompagnie (Ommelanderwijk-Zuidwending e.o) en Dorpscoöperatie Meeden. Vrijwel alle in geïnterviewde- of benaderde dorpsraden en dorpenbeheerteams hebben naar aanleiding van het rapport de handen ineen geslagen om een krachtig signaal af te geven. Zij herkennen zich totaal niet in de in het rapport vermelde conclusies en vinden de uitkomsten suggestief en niet in verhouding staan met feitelijk verstrekte informatie. Er is geen draagvlak voor het windpark N33 en ook niet voor de wijze waarop er wordt gecommuniceerd. De Dorpsraden willen vanuit een gelijkwaardige positie over dit ongewenste vraagstuk communiceren. Participatie in het project kan ook niet met behoud van waardigheid en compensatie voelt als een 'brug te ver' in deze machteloze situatie. Tijdens de presentatie van rapport ‘Windpark N33: Verkenning naar participatie, communicatie en compensatie’ stelde Groot als gebiedscoördinator, dat er ‘draagvlak is om verder te praten’. De betrokken Dorpsraden zijn echter verbolgen over het feit dat zij in de verdere uitwerking van het rapport, grotendeels buitenspel gezet worden. Groot stelt in de uitgewerkte scenario’s dat, 'gelet op het aantal Dorpsraden, belangenorganisaties en plaatselijke ondernemersverenigingen het niet raadzaam lijkt deze allemaal aan tafel uit te nodigen'. In een nog te formeren stuurgroep mogen, volgens Groot, alleen ‘de betrokken overheden en de initiatiefnemers’ een plaats krijgen; ofslechts een klein aantal bewoners; waar overkoepelende Dorpsraden worden weggezet bij een klankbordgroep. Een doekje voor het bloeden, volgens de betrokken organisaties.