Grönnings Laid op orgel in Grote Kerk

Veendam - Afgelopen zaterdag bezochten tientallen mensen de Grote Kerk in het centrum van Veendam. ’s Middags zongen 53 zanglustigen uit Veendam en wijde omgeving 25 nieuwe kerkliederen, en ’s avonds luisterden 47 bezoekers ademloos naar de klanken die Euwe en Sybolt de Jong uit het Faber-en Dienesorgel wisten te toveren.

De twee broers (van 1968 – 1975 inwoners van Veendam), schelen vijf jaar in leeftijd en kunnen het samen op de orgelbank uitstekend met elkaar vinden. Met drie klavieren op het orgel hebben hun vier handen op het orgel de ruimte om alle klankmogelijkheden van het orgel te laten horen. Tussen de verschillende stukken door vertelde Euwe welke keuzes zij bij dit orgel maakten: ,,Als we ergens een concert geven, horen we vaak dat mensen het ‘volle’ orgel’, met veel registers open, het meest waarderen. Het nadeel van veel registers tegelijk gebruiken is dat je de subtiele klankkleuren van de individuele registers verstopt in een brij van geluid. Wij kiezen daarom juist voor het omgekeerde: zo weinig mogelijk registers gebruiken, vaak maar één per klavier, zodat je heel mooi dat ene register kan horen.'' Het publiek was het zaterdag helemaal eens met die keuze en sprak lovend over het orgel dat klonk ‘zoals zij het nog nooit eerder gehoord hadden’. Veel bezoekers kochten de cd die de broers De Jong een paar maanden geleden op dit orgel maakten en waarvan deze avond een proeve te horen wasgeweest. Favoriet bij het publiek was het slotstuk, een zelfgeschreven toccata voor vier handen en vier voeten over het Grönnens Laid – ingebed in het gekabbel van de golfjes van de Lauwerszee en de Dollard bleek er in het kerkorgel ook een kermisorgel te schuilen.