Open Koffieochtenden in De Binding

Veendam - Woensdag 2 maart is in De Binding te Oude Pekela de eerste Open Koffieochtend gehouden. De Open Koffieochtenden zijn maandelijkse bijeenkomsten met als doel elkaar te ontmoetten, en het uitwisselen van ervaringen. Er komen vragen aan de orde over hoe het in leefsituaties met weinig geld wel of niet lukt om van 40 euro rond te kunnen komen. De Open Koffieochtend is een gezamenlijk burgerinitiatief van ConsuminderkringPekela en het Uitdeelpunt Eerste Hulp. Samen willen zij aan de hand van een draaiboek solidariteit gaanstimuleren, en vanuit de situatie waarin iemand zit elkaar sterker maken.

Het zijn laagdrempelige ochtenden waar de mensen zo naar binnen kunnen lopen. De bijeenkomst startte met een korte uitleg over de beide burgerinitiatieven ConsuminderkringPekela en het Uitdeelpunt Eerste Hulp, diie beiden door een buurtwerker vanuit De Badde worden ondersteund. De beide initiatieven zijn elk afzonderlijk in 2013 van start gegaan. En sinds 2015 is de samenwerking aangegaan. Het Uitdeelpunt Eerste Hulp heeft een besloten website met regiobreed meer dan 2760 leden, die elkaar kosteloos en belangeloos helpen. Ook in crisissituaties, waarop hulporganisaties niet meteen in kunnen spelen, wordt het uitdeelpunt ingeschakeld. De hulpgevers en de hulpnemers beslaan ieder ongeveer de helft van het ledenbestand. Maar er zijn ook hulpnemers die tegelijk hulpgevers kunnen zijn. Ook worden er veel tips onderling uitgewisseld. De site van het uitdeelpunt heeft volgers uit het hele land. De ConsuminderkringPekela heeft in een besloten sfeer twee kringen achtereen gedraaid. Voor het verder gaan van de derde Consuminderkring is samenwerking gezocht met Het Uitdeelpunt Eerste Hulp, en staat onder beheer van Jannie Orsel. Het is bestaande uit een groep van hooguit tien personen die gedurende een half jaar om de 14 dagen bij elkaar willen komen. Aan de orde zal komen hoe in een moeilijke situatie, waarin iemand verkeert, te kunnen (over)leven. Concrete vragen komen aan de orde, zoals lukt het wel of niet om in een situatie rond te kunnen komen. Hoe leren om te gaan met weinig geld, en ook om oude patronen tedoorbrek en. En het elkaar sterker maken. Ook zal er in de toekomst contact worden gezocht met welzijn en de sociale dienst voor samenwerking. In Veendam heeft het Uitdeelpunt Eerste Hulp al contacten met de organisaties, er worden zelfs mensen doorverwezen naar dit punt. Men hoopt dat dit ook in Pekela gestalte kan vinden.