Respons-training helpt kinderen

Veendam - Bij Compaen kunnen jongeren terecht voor Respons-training. Het maakt jongeren weerbaarder. Maar hoe werkt het eigenlijk? We vroegen het jongerenwerker Henk Zeven.

Wat is een Responsetraining? ,,Respons is een trainingsmethode die kinderen en jongeren leert om op een juiste manier om te gaan met onenigheid en conflicten. Het heeft met name te maken met weerbaarheid in lastige situaties, zoals omgaan met groepsdruk, pesten of voor de oudere jongeren met agressie en geweld.De methode is bedacht door de Veendammer Jan Bloem, één van de toonaangevende experts in Europa op het gebied van weerbaarheid en geweldmanagement.'' Voor wie is de training bedoeld? ,,De training is bedoeld voor kinderen en jongeren die extra bagage kunnen gebruiken op het gebied van goed reageren op ruzies, pesten, uitdagingen en dergelijke. '' Zijn jongeren van zichzelf niet al redelijk weerbaar? ,,Sommige jongeren wel. Sterker, sommigen zijn mogelijks zelfs te weerbaar, Althans, dat lijkt soms zo. Maar er is ook een hele grote groep jongeren die heel onzeker is en niet voor zichzelf op weet te komen. En juist die groep willen wij helpen. Maar ook de jongeren die te sterk voor zichzelf opkomen, kunnen wat aan de training hebben omdat de nadruk ligt op adequaat handelen op de actie van een ander.'' Wat voor oefeningen doen jullie tijdens de training? ,,De methode Respons heeft 4 belangrijke uitgangspunten:  het aanleren van de eerdergenoemde flexibele respons, het bouwen op positieve ervaringen, een thematische aanpak en aandacht voor plezier. Succeservaringen, veiligheid in de groep en samen lol hebben terwijl we iets belangrijks leren staat dus voorop. Elke les heeft een thema en deze bouwen op gedurende de cursus. In de cursus voor 12 jaar en ouder beginnen we met de les 'stevig in je schoenen staan', gevolgd door de thema’s grenzen, lichaamstaal, 'wat als het dan toch moet?', hulp vragen en bieden en vertrouwen in jezelf en de ander.'' Heb je wel eens teruggehoord, achteraf, op welke manier cursisten hier wat aan hebben gehad? ,,In elke les zitten reflectie en evaluatiemomenten, waarop we bespreken wat de deelnemers ervaren en geleerd hebben. Iedereen pikt er iets uit op waar ze wat aan hebben,  al is het alleen maar een moment van bewustwording. De cursus voor de jongeren vanaf 12 jaar loopt nog maar kort, en we kunnen pas achteraf iets zeggen over wat men er nou echt aan gehad hebben. Maar tot nu toe zijn de reacties positief. De cursus heeft geen verplicht karakter, deelnemers zijn vrij om tussentijds te stoppen en tot nu toe blijft iedereen komen, dus dat zegt ook iets. Ik heb wel de opmerking van een deelnemer gehad die zich afvroeg of ze er wel iets aan zou hebben. Deze persoon kwam specifiek voor faalangst. Dat is een erg specifieke vraag, maar dan is er ook ruimte voor een 1op 1 gesprek na de training of we geven de mogelijkheid om dit onderwerp in te brengen tijdens de groepstraining zelf.'' Wanneer beginnen jullie weer? ,,In april start het CJG de Response weerbaarheidstraining voor kinderen weer. De training is elke dinsdagavond van 19.30-201.30 uur in het jongerencentrum, Jan Salwaplein 3, ingang ontmoeting.''