Refaja ziekenhuis investeert in de toekomst met nieuw OK-complex

Veendam - Ziekenhuislocatie Refaja van Treant Zorggroep krijgt een nieuw operatiecomplex met vier operatiekamers. Het Refaja krijgt hiermee de meest moderne operatievoorzieningen die beschikbaar zijn en bespaart daarmee veel tijd die nu besteed wordt aan logistiek.

De huidige operatiekamers voldoen nog aan alle wettelijke eisen maar voor de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis was renovatie of nieuwbouw noodzakelijk. Refaja moet immers een volwaardig ziekenhuis blijven. Johan Jeuring, Hoofd OK, vertelt dat de huidige operatiekamers zijn gebouwd in 1983: “Uiteraard zijn de OK’s telkens up tot date gehouden. In die lijn stonden we ook nu voor een renovatie. De nieuwe regelgeving voor renovatie en nieuwbouw is echter uitgebreider dan die voor bestaande operatiekamers.” Op de huidige locatie bleek het niet mogelijk zo te renoveren dat het ziekenhuis aan die voorwaarden voldoet. Daarbij loste renovatie bestaande problemen met magazijnruimte niet op en moeten op basis van de huidigeeisen opdekruimtes naast de operatiekamers komen. In een opdekruimteworden de instrumenten klaargelegd en de operatiekamer binnengereden als het ziekenhuisbed weer naar buiten is en de patiënt op de operatietafel ligt. Het transport met een bed en het verplaatsen van de patiënt naar de tafel geeft namelijkaltijd enige verplaatsing van lucht en kleine deeltjesvan buiten de operatiekamer. Door de opdekkamers blijven de instrumenten tot op het allerlaatste moment zo steriel mogelijk en komen dan pas de steriele OK-ruimte in. Ronald Neutel, projectleider van de nieuwbouw vertelt dat het nieuwe complex door bouwbedrijf BAM/Interflow aan de achterkant van het ziekenhuis wordt aangebouwd: “Patiënten komen hier via de eerste verdieping binnen en hoeven voor een operatie niet meer door de centrale hal te worden vervoerd. De nieuwbouw zorgt straks voor een handig ingedeeld complex met technische mogelijkheden die wel heel uniek zijn voor een klein ziekenhuis als het onze.” Er is een ruime verkoeverkamerdirect naast de OK waar de patiënt na de operatie rustig kan bijkomen. Pas daarna gaat hij naar de verpleegafdeling. Ook komt er een aparte isoleerkamer voor patiënten met een groter risico op besmetting van anderen. Drie grote magazijnen tegenover de operatiekamers zorgen voor een sterke besparing van tijd die nu nog nodig is voor het verzamelen van benodigde apparatuur die op verschillende plaatsen is opgeborgen. Op de begane grond van de nieuwbouw komen kantoren en technische ruimten zodat alle betrokkenen dicht bij elkaar zitten en goed kunnen samenwerken. Het bouwbedrijf is 1 februari 2016 gestart met het bouwklaar maken van de plek achter het ziekenhuis. Het bouwbedrijf gebruikt voor de bouw voorgefabriceerde bouwdelen. Hierdoor duren de bouwwerkzaamheden ter plekke minder lang en verwacht het bedrijf ongeveer 7 maanden bouwtijd nodig te hebben. Johan Jeuring is enthousiast over de gekozen aanpak: “Voor de inrichting en de indeling van het gebouw gebruikt BAM/Interflow het zogeheten systeem ‘Flex-OK’. In de eigen fabriek worden technische installaties zoveel mogelijk al ingebouwd in wanden en plafonds. Bij ons hoeft het vervolgens alleen nog maar op elkaar te worden aangesloten.Door deze voorgefabriceerde onderdelen is het nieuwe operatiecomplex goed toekomstbestendig en makkelijk aan te passen wanneer toekomstige technische ontwikkelingen daarom vragen.” Ook Ronald Neutel roemt de nieuw aangeschafte systemen: “De luchtbeheersing is zeer uitgebreid en met dit systeem is de patiëntveiligheid nog sterker gewaarborgd.” Hij vervolgt met een enthousiaste armbeweging: “Het modulesysteem is sneller dan reguliere bouw maar produceert een volwaardig gebouw en geeft minder overlast aan de buurt. De komende maanden zal het door de bouwactiviteiten natuurlijk wat drukker zijn rondom het ziekenhuis. Direct omwonenden worden geregeld op de hoogte gehouden en krijgen uiteraard de mogelijkheid het complex te bezichtigen voor het in gebruik wordt genomen.”