Schaken leren en de koning versteld doen staan in ’t Veencompas

Veendam - Bijna schaakgrootmeester Theo Mooijman geeft een schaakcursus voor beginners. De cursus bestaat uit 20 lessen en er wordt op de dinsdagmorgen van half 10 tot half 11 bij Compaen aan het Jan Salwaplein gespeeld.

Dinsdag 22 maart werd de eerste les gegeven. Theo Mooijman nam ruim de tijd om de beginselen van het schaakspel uit te leggen en te demonstreren. Met extra speel- en cursustijd van bijna een half uur werd de eerste schaakles afgesloten. Voor de meesten cursisten was het schaken nieuw. Cursist Harry Huizing had zich er wel eens wat in verdiept, maar echt bekend was hij niet met het schaken. Hij vond het heel interessant en leerzaam. ,,Maar je moet ‘t koppie er wel bijhouden”, vertelde hij. Damervaring heeft Harry wel, maar schaken is iets geheel anders. ,,Het is wel duidelijk dat er nog heel wat te leren valt.” Theo Mooijman heeft regelmatig schaaklessen aan kinderen gegeven, nog niet eerder aan volwassenen. Zelf heeft Theo het op jonge leeftijd van zijn vader geleerd. Over de vroegste geschiedenis van het schaken is niet veel bekend, maar de oervorm van dit strategisch bordspel is duizenden jaren oud. Het woord schaak komt van het Perzische sjah, en betekent koning. Het woord mat komt van maata, ook Perzisch en betekend versteld raken. Door de eeuwen heen is het schaakspel steeds wat aangepast en ontwikkeld. Maar sinds een paar honderd jaar liggen de regels vast. Schaken is niet alleen kennis, maar ook visuele herkenning en intuïtie. Theo is inmiddels 14 jaar voorzitter van de Schaakvereniging Veendam. Elke week komen de leden op de dinsdag bij elkaar.