Vijf lintjes in Veendam

VEENDAM - Ter gelegenheid van Koningsdag zijn op dinsdag 26 april 2016 vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Veendam. In Cultuurcentrum vanBeresteyn zijn door burgemeester Sipke Swierstra lintjes uitgereikt aan Gert Schoonbeek, Egbert Schmaal, Mart Drissen, Willem Noordhof en Klaas van der Veen. Zij kunnen zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Alle gedecoreerden hebben zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor de gemeenschap. Deze inzet was en is geheel vrijwillig en heeft een bijdrage geleverd aan de maatschappij.

Gert Schoonbeek (roepnaam Gerry), 64 jaar, heeft zich 38 jaar ingezet voor de veiligheid van de burgers van Veendam als vrijwilliger van de bluseenheid Veendam. Daarmee is hij te kwalificeren als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. In zijn lange staat van dienst heeft hij ontelbare incidenten meegemaakt. Grote branden en vervelende incidenten. Het aantal uitrukken en oefeningen is niet exact te achterhalen maar komt in de buurt van de 5000.

Martinus Wilhelmus Julius Maria Drissen (roepnaam Mart), 66 jaar, heeft zich vele jaren in verschillende functies en bij verschillende organisaties maatschappelijk verdienstelijk gemaakt en hij is nog steeds actief. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op internationaal niveau heeft hij zijn bijdrage aan de maatschappij geleverd door op vrijwillige basis zijn kennis en vaardigheden in te zetten op een vasthoudende manier. De heer Drissen heeft zich onder (veel) verdienstelijk gemaakt voor het CDA, Programma Uitzending Managers PUM (VNO adviseur) en de Stichting Leergeld.

Egbert Schmaal, 77 jaar is 50 jaar actief in het vrijwilligerswerk. Hij is in 1966 gestart als vrijwilliger bij de EHBO en dat is hij nog steeds. Daarnaast heeft hij diverse bestuurlijke functies bekleed waaronder in het schoolbestuur van de CW Lubbersschool (de huidige Westerschool), Vereniging aangepaste sporten (VAS) en kerkenraadslid bij de Hervormde Kerk.

Klaas van der Veen, 78 jaar, is vanaf 1961 actief als bestuurder op verschillende plaatsen in Nederland. Eerst als secretaris van het bestuur van de regionale ARP en binnen de protestantse kerk in Eastermar. Later werd hij secretaris van het CDA afdeling Veendam-Wildervank. Het gezin van der Veen verhuisde regelmatig vanwege het werk van de heer van der Veen als leerkracht en later directeur in het basisonderwijs.

Willem Noordhof, 88 jaar, heeft in 1964 de Protestant Christelijke Stichting voor Wonen mede opgericht en is tot op heden nog steeds bestuurslid van deze Stichting, nu al 50 jaar. In 1972 werd Huize Moria gerealiseerd. De heer Noordhof was ook hier zeer betrokken en lid van het stichtingsbestuur. Hij werd secretaris van het Dagelijks Bestuur en heeft deze functie bekleed tot 1990. Binnen het Christelijk mannenkoor Veendam heeft de heer Noordhof ook diverse bestuursfuncties bekleed.