Doek valt voor Van den Noortbad

MUNTENDAM - Het DG van den Noortbad gaat dicht. De gemeente wil geen 270.000 euro investeren om de privatisering mogelijk te maken.

De gemeente is geruime tijd met een ondernemer in gesprek geweest over een mogelijke overname van het overdekte zwembad DG van den Noortbad in Muntendam. De inzet was om door deze overname het zwembad in stand te houden en een gemeentelijke bezuiniging te realiseren, zonder tot sluiting over te moeten gaan.

Deze ondernemer was bereid om het beheer, exploitatie en onderhoud van het bad voor tien jaar over te nemen, mits de gemeente nog een investering zou doen van € 270.000 euyro voor het oplossen van het meest urgente achterstallig onderhoud.

De gemeente heeft besloten om dit niet te doen, vanwege de eigen bezuinigingsopdracht en omdat de ondernemer de gemeente onvoldoende garanties heeft kunnen geven om het zwembad nog tien jaar open te kunnen houden.

Het bad in eigen beheer blijven houden voor de komende jaren gaat de gemeente, naast de exploitatiekosten, ruim € 800.000,- kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Een groot deel van dit bedrag zal de eerste jaren geïnvesteerd moeten worden. Dit kost te veel geld. En dan nog is het de vraag of het zwembad in de toekomst kan voldoen aan het verwachtingspatroon van bezoekers.