Wie wil mentor worden?

VEENDAM - Mentorprogramma KANS 050 houdt op 30 mei een kennismakingsmoment in Grand Café Java in Veendam. Belangstellenden kunnen tussen 19:00 tot 20:00 uur aanschuiven bij een aantal vrijwilligers van KANS 050 uit de regio. Deze mensen vertellen daar vanuit eigen ervaring over mentorschap. Dat is een door jongeren vanaf 14 jaar zeer gewaarde vorm van begeleiding op vrijwillige basis.

KANS 050 krijgt steeds meer aanmeldingen van jongeren. Om daar goed op te kunnen inspelen is de organisatie op zoek naar nieuwe mentoren. Mensen die interesse hebben in het mentorschap en in het oostelijk deel van de provincie wonen, zijn in het bijzonder welkom op 30 mei. Wie dan verhinderd is kan zich overigens ook aanmelden als mentor, via de website KANS050.nl.

KANS 050 is in de hele provincie Groningen actief. Jongeren die bij KANS 050 aankloppen krijgen meestal een mentor uit hun eigen woonplaats of gemeente. Belangrijk is daarbij dat het klikt tussen jongere en mentor. Daarom is het prettig als er keuze is uit meerdere mentoren, met verschillende hobby’s, karakters, opleidingen, enzovoort. Een mentor hoeft geen hogere opleiding te hebben. Oprechte belangstelling voor de leefwereld van jongeren is de belangrijkste voorwaarde. Daarnaast moet een mentor de jongere kunnen stimuleren om zelf keuzes te maken en stappen in de goede richting te zetten.

KANS 050 is al 8 jaar bezig met mentoring. Jongeren met een mentor krijgen meer zelfvertrouwen, betere sociale vaardigheden en een groter sociaal netwerk. Daardoor kunnen ze beter omgaan met tegenslagen op allerlei gebied en bereiken ze meer. Jongerenzijn bijna altijd heel tevreden over hun mentor. Mentoring ‘werkt’ dus, maar alleen als het goed georganiseerd is en de mentoren goed worden gescreend en begeleid. KANS 050 heeft inmiddels een gedegen aanpak daarvoor. Het Oranje Fonds heeft KANS 050 gekozen als ‘master in mentoring’.

KANS 050 is een initiatief vanuit het mbo-onderwijs en het welzijnswerk. In Veendam is Noorderpoort één van de samenwerkingspartners. Alle jongeren vanaf een jaar of 14, die graag een mentor willen, kunnen zich daarvoor aanmelden via KANS050.nl. De mentor kan ondersteunen bij allerlei vragen en keuzes, bijvoorbeeld over omgaan met geld, omgaan met leeftijdsgenoten en je schooldiploma halen.