De Mieden heeft stijgende lijn te pakken

MEEDEN - De groep 8’ers van obs De Mieden hebben hun eindtoets uitstekend gemaakt. De scores op de eindtoets van De Mieden komen ver boven de landelijke norm uit. De school kreeg vorig jaar al het vertrouwen van de onderwijsinspectie na een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering die het jaar daarvoor was doorgevoerd.

De Mieden krabbelt er bovenop met een nieuw docententeam. Enkele jaren geleden kreeg de school het stempel ‘zeer zwak’ opgeplakt door de onderwijsinspectie en kwam onder intensief toezicht te staan. Bij De Mieden hebben ze de afgelopen twee jaar alles op alles gezet om de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te brengen. De onderwijsinspectie gaf in september 2015 al aan weer vertrouwen te hebben in de school en noteerde in het inspectierapport: ‘De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende. Bovendien zijn de bestuurlijke aansturing en de teambezetting sterk verbeterd. Dit betekent dat de school niet langer onder intensief toezicht valt.’

De goede scores op de eindtoets bevestigen dat obs De Mieden haar leerlingen kwalitatief en nu dus ook duurzaam hoogwaardig onderwijs biedt.