Volop ideeën bij Talent in de Tent

VEENDAM - Het Buurtwerk van Compaen helpt groepen bewoners bij het verbeteren van hun leef- en woonomgeving. Met als uitgangspunt dat bewoners actief meebepalen hoe die omgeving eruit komt te zien en meehelpen met het bereiken van de gestelde doelen.

Vorig jaar heeft buurtwerker en wijkcoördinator Jantien Landman met de buurtwerkers Sina de Jong en Jolanda Rozema een enquête in Bareveld gehouden om te kijken welke talenten er allemaal zijn. In de enquête hebben de wijkbewoners ideeën ingebracht. Donderdagmiddag is in een tent aan de Pijlkruidstraat een bewonersbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst met een hapje en een drankje was ook een ideeënbus neergezet waar ook veel gebruik van is gemaakt. De kinderen vermaakten zich op een luchtkussen, maar de ideeënbus was ook bij hen zeer in trek om allerlei wensen in te dienen. Charel van 6 jaar zou het leuk vinden als er een kinderdisco komt. Een kabelbaantje werd ook veelvuldig genoemd, het vond veel aansluiting. Damian ziet wel wat in een grote familieschommel. Kaylee is een danstalent. Zij zou graag een dansveldje willen zien waar ook workshops kunnen plaatsvinden. Ook hun ouders brachten weer nieuwe ideeën in de bus. Marjolein heeft het thema veiligheid met kinderen aangekaart. ,,Ik heb zelf twee van die donders, en weet zelf donders goed hoe dat is”, vertelde ze lachend. Ze mogen niet zomaar bij sloten kunnen komen, en veiligheid op straat is belangrijk. ‘‘