Vluchtelingen Veendam op boot

VEENDAM - De vluchtelingen die Veendam opvangt, komen te wonen op een boot die in het AG Wildervankkanaal ter hoogte van de Lloydsweg komt te liggen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt toestemming voor opvang op een zogeheten floatel. Dit is een boot met units dat afgemeerd wordt aan de kade van het A.G. Wildervankkanaal aan de Lloydsweg in Veendam. Het gaat om de opvang van maximaal 300 mensen voor drie jaar. De vluchtelingenproblematiek is groot en urgent in ons land. Ook Veendam ziet de noodzaak van het opvangen van vluchtelingen binnen haar gemeente.

Burgemeester Sipke Swierstra: ,,De opvang van vluchtelingen vraagt om een zorgvuldige afweging. Als college van burgemeester en wethouders vinden wij dat we een verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de opvang van deze mensen. Het is voor het college belangrijk in Veendam gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.”