Prima eindexamenresultaten Winkler Prins

VEENDAM - Directie en medewerkers van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, kunnen dit jaar weer zonnige voorlopige eindexamenresultaten presenteren.

Het slagingspercentage ligt op het gebruikelijke hoge niveau van voorgaande jaren: 94,6 % van de leerlingen behaalt het diploma (verwacht percentage na herkansing). De goede resultaten zijn te danken aan de grote inzet van de leerlingen en hun docenten én het ingezette beleid om leerlingen beter voor te bereiden op de verzwaarde exameneisen (bijv. intensieve examentrainingen). Onderstaand een overzicht van de prognose na de herexamens.
  Aantal geslaagde kandidaten Percentage geslaagden
Vmbo Basis Vmbo Kader Mavo Havo Vwo 69 93 121 86 54 98,6% 96,9% 96,8% 89,6% 90,0%
De examenkandidaten vmbo kader/ basis, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en alle medewerkers van Winkler Prins mogen trots zijn op de door hun geleverde prestaties en de behaalde scores. Alle kandidaten worden vanmiddag telefonisch op de hoogte gebracht van hun examenresultaten. Donderdagavond om 19.00 uur namen alle geslaagde leerlingen op hun deelschoollocatie hun voorlopige cijferlijst in ontvangst.

Cum laude geslaagd

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen dit jaar voor het eerst de vermelding 'cum laude' op hun diploma krijgen als ze gemiddeld een 8,0 of hoger halen. Acht leerlingen van Winkler Prins behaalden dit fantastische resultaat: 1 gymnasiumleerling, 1 havoleerling, 2 mavoleerlingen, 1 vmbo basis-leerling en maar liefst 3 vmbo kader-leerlingen. Daarnaast heeft één gymnasiumleerlinge met goed gevolg de examens voor alle vier profielen afgelegd.