Natuurproject in Muntendam hoopt op navolging

MUNTENDAM - Burgemeester Rein Munniksma en gedeputeerde Henk Staghouwer openden dinsdagavond 21 juni het project ‘Grauwe Klauwier’ in Muntendam. Met dit project hoopt de projectgroep Boerenbuitengebied meer biodiversiteit te creëren. Met succes: tijdens de opening lieten de Grauwe Kiekendief en de Veldleeuwerik al van zich zien en horen.

Het initiatief voor het project kwam van akkerbouwer Peter Harrie Mulder. Hij wilde graag akkerbouw bedrijven op een manier waarbij ook de natuur de ruimte krijgt. Mulder: ,,Er zijn genoeg mogelijkheden om beide te doen. Natuur en akkerbouw kunnen elkaar versterken. Gelukkig haken steeds meer boeren aan, en zijn er steeds meer akkerranden en overhoeken waar kruiden, insecten en vogels kunnen leven.”

Voor het project Grauwe Klauwier zijn twee overhoekjes van Mulders land ingezet als ruig grasland, waar ook een aantal Lakenvelder koeien grazen. Hun koeienvlaaien trekken insecten aan, die weer opgegeten worden door vogels. Ook vlinders en bijen gedijen bij de windluwe plekken van het project, waar veel wilde bloemen en kruiden groeien. Daarnaast wordt het project verbonden met het Tripsbos en de Heemtuin, zodat ook andere dieren hun leefgebied kunnen vergroten. Tenslotte wordt het gebied door een wandelroute, bankjes en informatieborden ontsloten voor recreatie.