Inspectie kritisch op instellingen

HOOGEZAND/VEENDAM - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is zeer kritisch op de zorg die wordt geboden in het Sint Franciscus in Veendam.

‘De zorg die Sint Franciscus biedt, leidt tot risico’s op gezondheidsschade voor cliënten. De zorg die Sint Franciscus biedt, voldoet niet aan 16 normen. Om deze risico's te beperken verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder verbeteringen realiseert op de punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldoet’, schrijft de inspectie in een vandaag gepubliceerd rapport.

Uit het rapport blijkt onder meer dat de risicobeheersing niet op orde is, dat de medicijnadministratie te wensen overlaat, dat de foutenregistratie rammelt en ook zou er rond de vrijheidsbeperkende maatregelen nog slagen gemaakt kunnen worden. Ook zouden de risico’s waaraan cliënten worden blootgesteld niet duidelijk in kaart gebracht zijn. In het zorgplan ontbraken essentiële handelingen die moesten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor de zorg rondom doorligplekken. Verder zou personeel soms niet over vereiste kennis beschikken. Zo trof de inspectie een bed aan dat ongeschikt was voor gebruik met een bedhek. Het bed bood kans op beknelling voor de cliënt, maar werd toch gebruikt.

In een reactie laat Sint Franciscus weten dat IGZ in augustus 2015 onderzoek heeft gedaan en verbeterpunten heeft geconstateerd. ‘Deze zijn terstond opgevolgd; een verbetertraject is ingezet en in augustus 2016 vindt opnieuw een beoordeling plaats. Wij zien dat vol vertrouwen tegemoet, gelet op de gerealiseerde verbeteringen’.

Ook Bizim in Hoogezand heeft de zaakjes nog niet op orde, blijkt uit het rapport. De instelling die zich vooral richt op mensen met een Turkse of Arabische achtergrond. De instelling blijkt al langere tijd de processen niet op orde te hebben. De inspectie schrijft: ‘De inspectie heeft voor de derde keer de zorgplannen getoetst. Ondanks de voorgenomen verbeteringen zoals verwoord in het verbeterplan van 28 januari 2014 zijn de zorgplannen en de dagrapportages nog onvoldoende specifiek. Beide zijn de basiselementen voor de continuïteit van de zorg.

De vraag die rijst: wat is de basisoorzaak van het niet voldoen aan deze normen ondanks de getroffen inspanningen door Bizim Zorg’.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn gaf vorige week open kaart over welke Nederlandse verpleeghuizen slecht presteren. Diverse partijen in de Tweede Kamer drongen hier al op aan, nadat bekend was geworden dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich ernstig zorgen maakt. De IGZ voerde afgelopen jaar verscherpt toezicht uit bij 150 verzorgingshuizen. Uit het rapport dat Van Rijn maandag naar de Kamer stuurde, bleek verder dat naast de elf ernstige gevallen het ministerie over nog eens 38 verpleeghuizen bezorgd is.