Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers in Veendam

VEENDAM - Slachtofferhulp is op zoek naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers voor de locatie Veendam. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers, getuigen en nabestaanden bij het omgaan met de gevolgen van een misdrijf of verkeersongeval. Alle dienstverlening is kosteloos.

Als iemand slachtoffer is van een misdrijf of ongeval dan worden de gegevens van de aangifte doorgegeven door de politie aan Slachtofferhulp Nederland. De afdeling Actieve Benadering (gevestigd in Groningen) belt deze mensen op om te vragen hoe het met hen gaat en bekijkt samen met hen of er hulpvragen liggen naar aanleiding van hetgeen hun overkomen is. De vervolghulp wordt geboden door de Algemene Dienstverlening. Deze is in de provincie Groningen onder ander gevestigd in Veendam, maar ook in Delfzijl en Groningen. Ook is het mogelijk om ondersteuning te ontvangen bij het verhalen van materiele en immateriële schade door de medewerkers van Juridische Dienstverlening.

De vrijwilligers van de Algemene Dienst in Veendam benaderen de slachtoffers en stellen samen vast welke dienstverlening vanuit Slachtofferhulp Nederland nodig is om de draad weer op te kunnen pakken. We bieden cliënten ondersteunende gesprekken aan op kantoor of thuis bij de hulpvrager. Tijdens deze gesprekken staan de ingrijpende gebeurtenis en het verwerkingsproces centraal.

Meer informatie of een opgaveformulier zijn te vinden op: www.slachtofferhulp.nl.