Informatie over schade aan rand bevingsgebied

VEENDAM/HAREN - Nationaal Coördinator Groningen (NCG) organiseert op zaterdag 10 september vijf informatiebijeenkomsten op verschillende locaties in de provincie voor bewoners die aan de randen van het aardbevingsgebied wonen en schade hebben (zie kaart).

Tijdens de bijeenkomsten in onder meer Haren en Veendam geven Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en onderzoekers van de TU Delft een toelichting op de beoordeling van een eerder onderzoek van Arcadis naar schade buiten de contouren van het aardbevingsgebied en de inspecties van woningen in het buitengebied.

Uit onderzoek van Arcadis in opdracht van de NAM (nov. 2015) werd de conclusie getrokken dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen in totaal elf onderzochte gebieden kleiner is dan 1 procent en dus verwaarloosbaar is. Uit de controle van de TU Delft in opdracht van de NCG blijkt dat deze conclusie te stellig en onvoldoende onderbouwd is. Zo is bijvoorbeeld het aantal onderzochte panden te klein om een algemene uitspraak te doen over alle panden met schade in het gebied. Het is wenselijk om aangemelde schades individueel te onderzoeken.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft concludeert de NCG dat de door de NAM vastgestelde schadecontourlijn niet houdbaar is en alle aangemelde schade alsnog individueel moet worden beoordeeld. Dat geldt ook voor toekomstige schademeldingen in relatie tot het Groninger gasveld.

Centrum Veilig Wonen start met schade-inspecties in de gebieden die zijn onderzocht door Arcadis met een proef waarbij de huidige ca. 1800 schademeldingen in het betreffende gebied met een gerichte aanpak worden afgehandeld. Bij deze methode wordt niet - zoals nu gebruikelijk is - alleen gekeken of aardbevingen de oorzaak zijn, maar wordt ook aandacht besteed aan andere oorzaken en de samenhang.

De informatiebijeenkomst in Haren is in het Postillion Hotel, Emmalaan 33 van 13 tot 14 uur. De bijeenkomst in Veendam is van 14.45 tot 15.45 uur in Hotel Parkzicht, Museumplein 3.