Informatiemarkt maatschappelijke stages

VEENDAM - Het afgelopen schooljaar was de Maatschappelijke Stage weer een groot succes op Winkler Prins. Nadat in oktober 2015 een twintigtal organisaties zich hadden gepresenteerd op de goed bezochte MaS informatiemarkt, gingen honderden leerlingen weer enthousiast met de maatschappelijke stage aan de slag. Dit gebeurde bij zeer gevarieerde organisaties: in de zorg, bijsportverenigingen, Sintcentrale, peuterspeelzalen, kringloopwinkels, basisscholen, graven schoonmaken bij de Margaretha Hardenbergkerk enzovoort.

Wilma Biezen van de Winkler Prins: ,,Vanaf 2011 nemen alle leerlingen in het voorgezet onderwijs deel aan de maatschappelijke stage. Hoewel de overheid de wettelijke verplichte MaS per 2016 heeft afgeschaft, gaat de Winkler Prins hiermee door. We vinden dat we ook als school een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Op Winkler Prins worden de leerlingen in het eerste jaar voorbereid op de MaS. In leerjaar 2 is er geen MaS. In het 3e leerjaar vullen de leerlingen 30 uren MaS in hun vrije tijd door het doen van vrijwilligerswerk. Zij leren hierdoor het belang inzien van vrijwilligerswerk als een onmisbaar onderdeel van een goed functionerende samenleving. Via de maatschappelijke stage leren ze bovendien organiseren en worden hun sociale vaardigheden verder ontwikkeld.’’

In juni jl. ontvingen bijna 400 leerlingen op de feestelijke uitreiking hun MaS certificaat. In totaal zijn er dit schooljaar ruim 13.000 uur vrijwilligerswerk gedaan door de leerlingen. ,,Een fantastisch resultaat. Het heeft hen in staat gesteld nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en een bredere kijk op de samenleving te krijgen. Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk door de fantastische inzet van alle organisaties en verenigingen die ons hierbij hebben geholpen”.

Op dinsdagavond 4 oktober 2016 organiseren de Winkler Prins en het Steunpunt Maatschappelijke stages van welzijnsinstelling Compaen weer een voorlichtingsmarkt over maatschappelijke stages in het schooljaar 2016-2017. De MaS-markt wordt gehouden in de Winkler Prins, locatie Raadsgildenlaan. Inloop vanaf 18.15 uur en de avond eindigt om 21.15 uur. Tijdens de markt kunnen vrijwilligersorganisaties zich met een stand presenteren om hun vrijwilligerswerk op een leuke manier onder de aandacht brengen aan de leerlingen en hun ouders. De voorlichting vindt plaats in twee rondes. Voor de organisaties zijn er geen kosten aan verbonden. Ook de organisaties uit Pekela en Menterwolde zijn heel welkom, want leerlingen van de Winkler Prins wonen immers niet alleen in de gemeente Veendam.