Helden van de Romantiek

VEENDAM - betekent 26 weken lang een fascinerende ontdekkingsreis langs de interessantste Europese cultuuruitingen aan het begin van de negentiende eeuw. Het is de tijd van de Romantiek; een scharnierpunt in onze culturele geschiedenis.

Schilderkunst, beeldhouwkunst, mode, filosofie, architectuur, literatuur, toneel, dans, muziek, beeldhouwkunst, toegepaste kunsten en geschiedenis in één complete cursus. Overeenkomsten en (regionale) verschillen in de diverse culturele uitingen komen samen in de aangeboden lesstof. De cursus wordt gegeven door drs. Harry Velema. Het begin van de negentiende eeuw is een tijd van grote veranderingen. Krachten van vernieuwing en behoud staan tegenover elkaar. Het Congres systeem, de Industriële Revolutie, de Romantiek en de toenemende invloed van de burgerij brengen grote veranderingen op alle terreinen met zich mee. Voor informatie en een folder: 06-53649695 of surf naar www.instituutdante.nl