Obs Noorderbreedte is groen

VEENDAM - Obs Noorderbreedte heeft op 13 september bezoek gehad van de onderwijsinspectie. De inspectie kijkt of scholen voldoende kwaliteit hebben, waarbij 6 onderdelen nader worden bekeken.

Obs Noorderbreedte heeft op alle 6 onderdelen voldoende (een groen) gescoord en dat was woensdag reden voor een feestje met slingers, versierde cake voor alle leerlingen en koffie met koek voor de ouders.