Geld voor ideeën van burgers

VEENDAM - De gemeenteraad van Veendam heeft sinds dit jaar geld beschikbaar gesteld voor Burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en de sociale verbinding in Veendam. Er zijn inmiddels negen aanvragen beoordeeld, waarvan acht positief zijn bevonden. De indieners hebben bericht ontvangen.

De ingediende initiatieven verschillen nogal van elkaar, maar zijn allemaal gericht op het versterken van de leefbaarheid of onderlinge verbindingen. De aanvragen variëren van het organiseren van een familievoorstelling, congres en spooktocht tot het aanschaffen van een ‘kas’ voor de jeugdtuinen op het tuincomplex Borgerswold.

Eén van de initiatieven heeft inmiddels plaatsgevonden aan de Ommelandercompagnie. Om de onderlinge binding daar te vergroten werden bewoners uitgenodigd om met de tent of caravan een nacht in eigen buurt te komen slapen. Voor wat extra binding werd er ook een jaren 80 disco, een quiz en een gezamenlijk ontbijt georganiseerd. Het weer werkte gelukkig mee en volgens de organisatoren was het weekend een groot succes! Iedere deelnemer betaalde een eigen bijdrage en vanuit het burgerinitiatief werd onder andere een toiletunit gefinancierd.

Het Fonds Burgerinitiatieven is toegekend voor de duur van drie jaar (tot en met 2018) en ieder jaar is er 15.000 euro beschikbaar. De ingediende aanvragen worden door een commissie beoordeeld en van advies voorzien, waarna ze ter beoordeling aan het college worden voorgelegd. De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar, in de eerste week van ieder nieuw kwartaal.