Aandacht voor pesten op Winkler Prins

VEENDAM - Tijdens de landelijke Week tegen Pesten, van 19 t/m 23 september, besteedde scholengemeenschap Winkler Prins schoolbreed aandacht aan sociale veiligheid door middel van theatervoorstellingen, groepsgesprekken en lessen over pesten en discriminatie.,,We willen dat leerlingen, docenten en andere medewerkers zich prettig en veilig voelen op onze school,” zegt Inge Pot, vertrouwenspersoon en sociale-veiligheidscoördinator van Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. ,,Een veilige school is een fijne school. Zorgen voor een veilig werk- en leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We trainen onze docenten in het signaleren van problemen en het voeren van gesprekken hierover.’’

Inge maakte samen met leerlingen, docenten en andere medewerkers van Winkler Prins, een filmpje over sociale veiligheid op de school.