Liedboekmiddag in Veendam

VEENDAM - Op zaterdag 8 oktober is er van 14.00 tot 16.45 in de Grote Kerk aan de J.G.Pinksterstraat 5 te Veendam een liedboekmiddag rond liederen uit Taizé en Iona. Liederen uit Taizé en Iona spreken veel mensen aan. Er staan er in totaal zo’n 50 in het nieuwe liedboek!

De liederen uit Taizé zijn meestal maar een of twee regels lang, en ze zijn vaak gebaseerd op een bijbeltekst. Ze worden gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen. De gedachte hierachter is dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God, als een vorm van gebed.

De liederen van Iona lijken meer op ‘gewone’ kerkliederen. John Bell en Graham Maule reizen de hele wereld over: op basis van de levensverhalen en Godservaringen van gewone mensen schrijven ze eigentijdse en relevante liederen en ontwerpen ze vormen van vieringen waarin veel ruimte is voor participatie.

Ieder die het leuk lijkt om de liederen van Taizé en Iona mee te komen zingen is van harte welkom. De liedkeus en de begeleiding is in handen van organisten Gert Jan Farenhorst en Doewe Kraster. Bij de liederen zijn korte toelichtingen en er zijn twee pauzes om de stem even rust te geven.