Hoe communiceer je met je kind?

VEENDAM - In de week van de opvoeding geeft logopediepraktijk Totaal drie exemplaren weg van ‘Kleine Avonturen’ (spel voor ouder en kind - www.hetkleineavontuur.nl). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet vóór 15 oktober aanstaande antwoord gegeven worden op de volgende vraag: wat betekent logopedie? De drie exemplaren van ‘Kleine Avonturen’ worden verloot onder de goede inzendingen. Het antwoord op de prijsvraag kan via e-mail worden verzonden naar info@logopediepraktijktotaal.nl.

De week van de opvoeding (van 3 tot 9 oktober) draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen, jongeren en professionals. Het thema gaat dit jaar onder andere over het contact tussen opvoeder en kind. Uit een enquête blijkt dat veel opvoeders vragen hebben over interactie. Denk aan vragen over driftbuien of het eetgedrag bij peuters. Of hoe je met een pasgeboren baby communiceert en je (communicatieve) signalen kunt herkennen zoals brabbelen en huilen.

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en het onderwijs. Logopedisten houden zich bezig met alle aspecten van communicatie; de logopedist verleent hulp bij stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak & mondfuncties, taal, adem & stem, gehoor & luistervaardigheden.

Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie, met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Een logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) wanneer er problemen zijn op betreffende gebieden. Heeft u twijfels en/of vragen over de ontwikkeling en/of communicatievaardigheden van uw kind? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.