Veendam begint met onderhoudsprogramma beschoeiingen

VEENDAM - De gemeente Veendam is gestart met een grootschalig onderhoudsprogramma met betrekking tot de beschoeiingen in de gemeente. Gedurende vijf jaar wordt op meerdere plaatsen de beschoeiing gerepareerd of vervangen. De werkzaamheden aan de beschoeiingen starten in de wijk Sorghvliet.

De eerste watergangen die worden aangepakt zijn aan de Munte, Delf en Marne. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is het uitgangspunt bij de reparatie of vervanging van beschoeiingen. Hiermee wordt de natuurwaarde van de vijvers en watergangen zoveel mogelijk gewaarborgd. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden beschoeiingen hersteld of vervangen. Dit geldt vooral voor watergangen die grenzen aan woningen of percelen.