Kerkdienst leidt tot lang huwelijk

VEENDAM - Het was woensdag 12 oktober 2016 precies 60 jaar geleden dat de heer Tiddo Groen en mevrouw Annie Huisman beide 84 jaar, 60 jaar getrouwd waren.

Het echtpaar leerde elkaar ruim 60 jaar geleden kennen tijdens een uitvoering opnieuwsjaardag in een kerk te Roodeschool. Het echtpaar kreeg uit een gelukkig huwelijk een zoon en een dochter, en inmiddels vijf kleinkinderen.

Als 16 jarige kwam Tiddo in de wegenbouw terecht, en heeft jaren lang op eengraafmachine gewerkt in de grondverzet. Zo heeft Groen nog meegeholpen aan het dempen van het Oosterdiep. Annie is naast huisvrouw, altijd naaister geweest en in het verleden heeft ze kleding gemaakt voor zangverenigingen en zangkoren.

Wethouder Bert Wierenga feliciteerde het diamanten echtpaar persoonlijk meteen bloemetje namens de gemeente Veendam op hun huisadres aan de Langeleegte waar het al veertig jaar naar tevredenheid woont. Het echtpaar vierde de heugelijke dag in familiekring.