Inspectie tevreden over Sint Franciscus

VEENDAM - In de afgelopen zomer heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een lijst gepubliceerd met 150 verpleegzorginstellingen waar tekortkomingen waren geconstateerd. Het Sint Franciscus in Veendam ook op die lijst, omdat er bij een bezoek tekortkomingen waren geconstateerd.

In augustus heeft de instelling, volgens afspraak, een resultaatverslag bij de inspectie ingediend. Hierin geeft het Sint Franciscus aan op welke wijze het met het verbeterproces bezig is. Op 28 september heeft de inspectie het volgende laten weten: ‘Het resultaatverslag geeft de inspectie voldoende vertrouwen dat Stichting Rooms Katholieke Ouderenzorg St. Franciscus op korte termijn de kwaliteit en veiligheid van de zorg op orde heeft en de continuïteit borgt.’

Dit betekent dat het toezichttraject is afgesloten.